Kohdennettua kehitystä

Tuotantoketjuihin vaikuttajana tunnemme vastuumme ja toimintamme merkityksen. Emme ole irrallinen osa asiakkaidemme toimintoja, vaan toimimme yhteistyössä ja yhdistävänä tekijänä tuotantoketjun eri osien välillä. Yrityksemme toimintapa perustuu Lean-kulttuurin ydinajatuksiin. Kohdennamme osaamisemme juuri oikeaan paikkaan ja tarpeeseen.

Valuestream Oy:n hyveet

Kattava perehtyminen asiakkaamme tilanteeseen ja prosesseihin

Analyyttinen suhtautuminen kaikkeen tekemiseen

Reilu yhteistyö ja pitkäjänteinen kumppanuus

Ketterä ja asiantunteva työskentely sovittujen raamien sisällä

Löydämme ratkaisut yhdessä asiakkaamme kanssa sovittujen yksityiskohtien puitteissa


Yritys - Teemu Hämäläinen

Yrityksen perustaja: Teemu Hämäläinen

Tuotantotekniikan DI, Aalto-yliopisto

Sertifioitu SAFe 5.0 Agilisti

Tuotantoketjun arvovirtojen ja prosessien kehittäjä

Laaja-alainen kokemus logistiikka-alan eri tehtävistä

Yritys - SAFe 5.0


Näkemys ja Visio

Tehokkuuden ja laadun kannalta henkilöstön ja resurssien kohdentaminen oikeaan aikaan ja paikkaan ovat kilpailutekijänä avainasemassa. Näin lisäarvoa tuottavan työn määrää voidaan kasvattaa aidosti ja vaikuttavasti. Valuestream Oy on tässä ammattilainen tukenasi. Olemme kuitenkin ennemmin asiakkaidemme kehitysorganisaatio, kuin ulkopuolinen neuvonantaja.

Ymmärrämme tuotantoketjuja ja lisäämme tietämystämme myös asiakkaidemme toimintaympäristöistä. Tämä mahdollistaa jatkuvan prosessien kehityksen ja loppuasiakkaille kohdennetun tuotteen tai palvelun tuottamisen entistäkin paremmin. Näkemyksemme mukaan paras lopputulos saavutetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja vaikuttamalla koko tuotantoketjuun.

Valuestream Oy:n visiona on mahdollistaa asiakasyrityksemme menestyminen. Yritys voi tuottaa monenlaisia asioita, esimerkiksi tuotteita/palvelua asiakkaille, hyvää tai huonoa laatua, odotusta ja/tai virheitä. Me autamme yrityksiä keskittymään tuotannossaan juuri siihen, mikä vastaa asetettuja odotuksia. Avullamme tuotantoketju kehittyy virtaavammaksi toiminnaksi – prosessi kerrallaan.